O Naszym Ogrodzie

Kameralny, Rodziny Ogród Działkowy 'Ostoja' znajduje się w Pruszkowie, w cichej, willowej dzielnicy miasta.
Zalicza się do grupy mniejszych Ogrodów Rodzinnych Polskiego Związku Działkowców, gdyż liczy 85 działek.
Ale za to w Ogrodzie mamy aż dwa stawy, które zajmują niemałą część ogrodu.
ROD Ostoja tworzą dwie części, które umownie nazywamy A i B:
A - między ulicami: Mieszka I, Wandy, Chrobrego i Księcia Trojdena (60 działek).
B - między torami kolejki WKD a ulicą Księcia Józefa (25 działek).

 

Krótka historia

Ogród został założony w 1970 roku, w bieżącym roku (2018) mija więc 48 lat jego funkcjonowania. 8 lat później w czynie społecznym wybudowana została nasza Świetlica Ogrodowa, służąca działkowcom jako miejsce spotkań, rekreacji i do organizowania rodzinnych imprez okolicznościowych. Na przestrzeni ostatnich lat odnowiliśmy Świetlicę, najpierw w środku a trzy lata temu - z zewnątrz. Ostatnią naszą inwestycją było zaopatrzenie w energię elektryczną ogrodu B.
W naszym gronie wciąż mamy aktywnych seniorów - pierwszych działkowców, którzy otrzymali działki w 1970 roku. Jednak z roku na rok skład się odmładza: seniorów zastępują młodsi działkowcy. A wszyscy tworzymy jedną rodzinę.

Walne Zebranie 2019 roku

W pierwszym terminie, przy bardzo dobrej frekwencji 7 kwietnia w niedzielę - odbyło się nasze doroczne Walne Zebranie. W tym roku, jak co cztery lata było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Walne zebranie członków ROD to ważny element funkcjonowania społeczności ogrodowej. Tak było i tym razem.
Poza prezentacją formalnych punktów przebiegu zebrania była m.in. dyskusja o tegorocznej strategii śmieciowej w kontekście ilości i częstotliwości pojemników na trawę i dywagacje na temat sposobów pozyskiwania wody w ogrodzie B po realizacji ogrodzenia zewnętrznego ogrodu.

Walne Zebranie wspólnie uchwaliło między innymi że:

 1. Opłata ogrodowa: nie podnosimy stawki z 1 mkw. działki. Z tej opłaty finansujemy wspólne koszty: toalety, księgowość, administrowanie, konserwacje i naprawy bieżące, usługi obce, ubezpieczenie itp.
  Stawka pozostaje na poziomie niezmienionym od kilku ostatnich lat.
 2. Opłata za wywóz śmieci: w wysokości 70,6 zł od działki, płatna jednorazowo - pozostaje w wysokości takiej samej jak w 2018 roku, nie podnosimy jej.

Harmonizując praktykowane dotąd w naszym ogrodzie rozliczenia z wymogami standardów rozliczeń PZD:

 1. Opłata energetyczna - wprowadzamy opłatę energetyczną w wysokości 25 złotych od działki - płatne jednorazowo za sezon. A dodatkowo: 0,65 złotych za kilowat - według zużycia - indywidualnie od działki według wskazań licznika.
 2. Opłata wodna - wprowadzamy opłatę wodną w wysokości 10 złotych od działki - płatne jednorazowo za sezon. A dodatkowo: 3,89 złotych za metr sześcienny wody - według zużycia - indywidualnie od działki według wskazań wodomierza.
 3. Kontynuujemy zadanie inwestycyjne pt. 'Wodociąg w ogrodzie ROD Ostoja', który obejmuje obydwie części naszego ogrodu A i B. Na to zadanie zaczynamy zbierać środki finansowe. Zadanie obejmie modernizację i remont instalacji wodociągowej od przyłącza głównego w częściach wspólnych części A ogrodu i zbudowanie wodociągu w części B ogrodu.
  Z tego tytułu działkowcy uchwalili wprowadzenie od 2018 roku 'opłaty ogrodowej przeznaczonej na inwestycję' w wysokości 120 złotych rocznie od działki.

 

Mamy nowy zarząd

Na lata 2019 - 2023, czyli najbliższą czteroletnią kadencję Walne Zebranie wybrało nowy Zarząd Ogrodu w pięcioosobowym składzie. Działkowcy indywidualnie dziękowali ustępującej pani prezes, wiceprezesowi i pozostałym członkom. Były namowy do kandydowania na kolejną kadencję, ale finalnie: czas na nowy skład zarządu naszego ogrodu.

Skład Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego Ostoja,
kadencja na lata: 2019 - 2023
 • Prezes - pan Waldemar Ucinek
 • I Wiceprezes - pan Przemysław Wyrostek z ogrodu B
 • II Wiceprezes - pani Lucyna Krajewska
 • Skarbnik - pan Jacek Piasta
 • Sekretarz - pani Ewa Michalczuk


Jednogłośnie wybranym koleżankom i kolegom życzymy dobrej pracy na rzecz naszej wspólnoty.